Π7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
27 Σεπτεμβρίου, 2023
Π5.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ VR
27 Σεπτεμβρίου, 2023

Π3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΟΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το ArchTrail, είναι μια εφαρμογή για φορητές (mobile) συσκευές, η οποία παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των διαδρομών που ακολουθούν οι επισκέπτες εντός αρχαιολογικού χώρου. 

Η εν λόγω εφαρμογή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τους αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά μέσω της έρευνας στον τομέα της ροής των επισκεπτών, ο οποίο έχει μέχρις ώρας εφαρμογές σε μουσειακό χώρο. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τα μουσεία οι αρχαιολογικοί χώροι παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες στην καταγραφή και αποτύπωση των διαδρομών, λόγω της απουσίας δομημένου χώρου, κατευθυνόμενης πορείας και, συχνά, της  γεωμορφολογίας τους. Η εφαρμογή «ArchTrail» έρχεται να καλύψει αυτό το κενό αποτυπώνοντας ψηφιακά τις διαδρομές των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο, καταχωρώντας αυτόματα τα δεδομένα που παράγονται σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων, η οποία αποσκοπεί στην μετέπειτα επεξεργασία τους από ειδικούς του χώρου, όπως αρχαιολόγους ή μουσειολόγους. Η εφαρμογή καταγράφει την αναλυτική πορεία του εκάστοτε χρήστη αλλά και την διάρκεια που αφιερώνει στα διάφορα σημεία του χώρου. Τα δεδομένα που συλλέγονται, έπειτα από ανάλυση, μπορούν να δώσουν χρήσιμα αποτελέσματα και πληροφορίες για την βελτιστοποίηση των ξεναγήσεων και τον σχεδιασμό της βέλτιστης δυνατής εμπειρίας για τον επισκέπτη. 

 

 

Αξιοποιώντας την χρήση των υπηρεσιών τοποθεσίας (location services) η εφαρμογή προτρέπει τον χρήστη να πλοηγηθεί στον αρχαιολογικό χώρο ώστε να γίνει η καταγραφή της διαδρομής που θα ακολουθήσει. Η πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής έγινε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, οπότε χαρτογραφήθηκαν οι προτιμήσεις των επισκεπτών οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για τον σχεδιασμό των εφαρμογών ξενάγησης. 

Μέσω της εφαρμογής, με την ολοκλήρωση και αποθήκευση της διαδρομής, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο έχει σκοπό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του χρήστη στον αρχαιολογικό χώρο. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ανάπτυξης όπου μπορεί να γράψει αναλυτικά την άποψή του.

 

                                  KATEBAΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο