16 Μαρτίου, 2017

Το InterArch ξεκίνησε!

Το InterArch ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2020. Με βάση την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την συστηματική της ενσωμάτωση στο χώρο του πολιτισμού τα […]