ΓΙΑ ΤΟ INTERARCH

Η ιστορία του έργου

Η πρόταση για το ερευνητικό πρόγραμμα InterArch, με πλήρη τίτλο “Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων, Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις”, σχεδιάστηκε και κατατέθηκε για αξιολόγηση από ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ σε συνεργασία με τους λοιπούς φορείς της δράσης, το 2019. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020.

Το InterArch εστιάζει κυρίως στη σχεδιαστική διερεύνηση και εφαρμογή συστημάτων υπαίθριας ψηφιακής ξενάγησης και περιήγησης για την προβολή και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, με πεδίο εφαρμογής τωον αρχαιολογικήό χώρο της Αρχαίας πόλης της Μεσσήνης.

Το σύνολο του έργου, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01659)

d9b8781ecf3de5f630bc9f833279f847_XL
Βρίσκεται στο σημερινό χωριό Αρχαία Μεσσήνη, που μέχρι το 2002, ονομαζόταν Μαυρομμάτι Ιθώμης.
1797d1ff08cf73203baff83e917b7ffc_L
Το τείχος που περιέβαλλε τη Μεσσήνη είναι εξαιρετικά μεγάλου μήκους με περίμετρος 9 χλμ.!
gallery1
Βρίσκεται στο σημερινό χωριό Αρχαία Μεσσήνη, που μέχρι το 2002, ονομαζόταν Μαυρομμάτι Ιθώμης.
gallery1
Βρίσκεται στο σημερινό χωριό Αρχαία Μεσσήνη, που μέχρι το 2002, ονομαζόταν Μαυρομμάτι Ιθώμης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πατησίων 42,Αθήνα, 10682
moraitis.arsisarc@gmail.com
123-456-7890

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε από την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Διάδρασις. Το φωτογραφικό υλικό παραχωρήθηκε από την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών.