Π3.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΡΟΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
27 Σεπτεμβρίου, 2023

Π7.1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου «InterArch: Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων. Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις», πραγματοποιήθηκε συστηματική διερεύνηση των δυνατοτήτων εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης τους, με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και δυνατότητας ανταγωνιστικής διάθεσής τους στη διεθνείς αγορές. Η ολοκλήρωση του έργου έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός πρότυπου συστήματος περιηγητικής ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων που χαρακτηρίζεται από τεχνολογική καινοτομία και καινοτομική μεθοδολογία προσέγγισης και για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε εθνικό επίπεδο. Τόσο στο σύνολό του όσο και τα επιμέρους αποτελέσματά του έργου, μπορούν να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα τόσο ως προϊόντα προς τους επισκέπτες, όσο και ως υπηρεσίες προς τους πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς που διαχειρίζονται αρχαιολογικούς/πολιτιστικούς και μουσειακούς χώρους. 

Οι χώροι πολιτισμού, προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες και να είναι ανταγωνιστικοί πρέπει να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες πλέον κυρίως ψηφιακές και μέσω φορητών συσκευών, που θα κάνουν την εμπειρία της επίσκεψης ενδιαφέρουσα και ουσιαστική. Είναι λοιπόν προφανές ότι το πρότυπο σύστημα ξενάγησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου απαντά σε μια υπαρκτή ανάγκη της τουριστικής και πολιτιστικής αγοράς η οποία αναμένεται να είναι έντονα αυξητική τα επόμενα χρόνια. Προκειμένου, λοιπόν, η εφαρμογή και το πρότυπο σύστημα ξενάγησης να καταστεί ένα ανταγωνιστικό προϊόν με δυνατότητες αξιοποίησής του ως εμπορικής υπηρεσίας και να επιτευχθεί στο μέγιστο η εμπορική και οικονομική του αξιοποίηση πραγματοποιήθηκε:

 • Αναλυτική έρευνα της συγκεκριμένης αγοράς από τη σκοπιά των δυνητικών διαχειριστικών φορέων και των τελικών χρηστών, για την αναγνώριση της ιδιαίτερης ταυτότητας αλλά και των επί μέρους αναγκών τους, στις οποίες καλείται το νέο προϊόν και υπηρεσία να ανταποκριθεί

• Αναγνώριση και καταγραφή του σχετικού ανταγωνισμού από αντίστοιχες εφαρμογές και υπηρεσίες τόσο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

 • Αποτύπωση των υφιστάμενων προσφερόμενων υπηρεσιών σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος: τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, ο τρόπος και το ύψος χρέωσης των υπηρεσιών, στοιχεία της ζήτησης, βαθμός ικανοποίησης των επισκεπτών και βέλτιστες πρακτικές.

Κατόπιν και βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας αγοράς έγινε ο σχεδιασμός της στρατηγικής για την οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ως ολοκληρωμένων πλέον εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών. Μέσο υλοποίησης των ανωτέρω είναι η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μελέτης της αγοράς όσο και ο σχεδιασμός της εμπορικής προώθησης (business plan) των αποτελεσμάτων της παραγόμενης έρευνας στους τομείς εμπορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη αυτή συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των υπηρεσιών προς τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος και κυρίως στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σχετικά με τις υπάρχουσες εφαρμογές. Προβλέπει τη διερεύνηση, αναγνώριση και επισήμανση των ευκαιριών διείσδυσης, σχεδιασμό, χρονοπρογραμματισμό και κοστολόγηση δράσεων επικοινωνίας και προβολής στις αγορές αυτές. Στο πλαίσιο της μελέτης θα γίνει επίσης αναγνώριση των επιμέρους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εταίρων στα δυνητικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα προκύψουν για εμπορική εκμετάλλευση αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων από εμπορική εκμετάλλευση αυτών.

Σε δεύτερο επίπεδο, η βασική ιδέα του συστήματος ξενάγησης, μπορεί πολύ εύκολα να επεκταθεί και να καλύψει ανάγκες και άλλων αγορών, με αντίστοιχα χαρακτηριστικά επισκεψιμότητας χώρων με διακριτά σημεία ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα πλήθος πολιτιστικών υπαίθριων χώρων (ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών, τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κ.ά.) αλλά και εμπορικές αγορές (mall) και εκθέσεις. Μια προσαρμογή της εφαρμογής θα μπορούσε στην τελευταία αυτή περίπτωση, να παρέχει επίσης, προσωποποιημένη διαφημιστική ή άλλου είδους πληροφορία στον επισκέπτη, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο